Logo belevenis tafel

Medsorg

Tijdens de handelsmissie naar Duitsland hebben Onwijs en Medsorg een Letter of Intent getekend over samenwerking in de Duitse markt. Naar de hand van dit document hopen wij op een productief samenwerken. Het tekenen vond plaats met minister De Jonge, vicepremier, en minister Bätzing-Lichtenthäler, minister van Sociale Zaken van Rijnland-Palts, als getuigen.