Logo belevenis tafel

Help ‘De Donk’ aan een belevenistafel

Woonzorgcentrum De Donk in Ulvenhout vervult een cruciale rol in de dagbesteding en verbinding van kwetsbare ouderen en ouderen met een cognitieve beperking. Om deze mensen niet alleen nu maar ook in de toekomst te stimuleren is er besloten tot de aanschaf van een belevenistafel.Wat is een belevenistafel?

De belevenistafel is een tafel met een groot multi-touch scherm. Dit houdt in dat het scherm meerdere aanrakingen tegelijk kan verwerken, waardoor het naast individueel ook in groepsverband gebruikt kan worden. De belevingstafel biedt een gevarieerd aanbod aan geheugenspelletjes, spreekwoorden en gezegdes, puzzels, oude foto’s, kinderversjes van vroeger, films en nog veel meer. Dit wordt op verschillende niveaus aangeboden, zodat de tafel voor iedereen voldoende uitdaging biedt.


Voor wie?

Er is gekozen voor een kantelbare, mobiele tafel. Dit heeft als voordeel dat hij te verplaatsen is binnen het woonzorgcentrum. Daardoor kan hij worden ingezet voor zowel bewoners op de afdeling als voor mensen uit de wijk op het Ontmoetingsplein. Op het Ontmoetingsplein komen wijkbewoners en ouderen uit het woonzorgcentrum elkaar regelmatig tegen voor diverse activiteiten, zoals bloemschikken en biljarten of voor een gezamenlijke maaltijd.

De drempel om actief met elkaar aan de slag te gaan met het trainen en stimuleren van de hersenen is door deze belevenistafel enorm verlaagd.

De belevenistafel stimuleert het plezier van de (wijk)bewoners en bevordert het samen activiteiten ondernemen, de vrolijkheid, de gezelligheid en de verbondenheid. Bovendien doorbreekt de tafel de gewone gang van zaken op een vernieuwende en effectieve manier door de bewoners en iedereen om hen heen uit te nodigen om samen te spelen met mooie, interactieve lichtprojecties. Het blijkt dat je nooit te oud bent om te spelen!

Al opgehaald:

€ 2 396,00 / € 7 691,00

Belevenistafel voor woonzorgcentrum Surplus De Donk